Despre noi

 

Portofoliu

 

Servicii

 

Clienti

 

Atestate profesionale

 

Contact


 
 

Gestionarea deseurilor

 

 

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

ECO-SISTEM VICTORIA, proiect pentru implementarea unui sistem eficient de gestionare a deseurilor municipale”Orasul Victoria – Jud. Brasov.

Incinerator deseuri periculoase avand capacitatea de ardere de 4000 tone pe an amplasat in interiorul Parcului Industrial Brazi, Comuna Brazi  – Jud. Prahova

 

RAPORT DE AMPLASAMENT

Sistem ecologizare reziduri petroliere cu capacitatea de 100 tone/zi SC DALASOIL  SRL, Ploiesti, Jud. Prahova

Parc Ecologic Industrial - Depozit de Deseuri Periculoase cu  capacitatea totala de depozitare proiectata de 985.000 m³ (500 tone/zi)

Comuna Aricestii Rahtivani, Sat Targsoru Nou, Jud. Prahova - SC  ECOMASTER  SERVICII  ECOLOGICE  SRL BUCURESTI

Incinerator deseuri periculoase avand capacitatea de ardere de 4000 tone pe an amplasat in interiorul Parcului Industrial Brazi, Comuna Brazi  – Jud. Prahova

 

FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE

Depozit Deşeuri Menajere cu amplasamentul in extravilanul oraşului Nădlac – jud. Arad.

 

STUDIU DE DISPERSIE A POLUANTIILOR

Incinerator deseuri periculoase avand capacitatea de ardere de 4000 tone pe an amplasatin interiorul Parcului Industrial Brazi, SC ECO BURN SRL, Ploiesti, Jud Prahova

 

MEMORII TEHNICE ACORD MEDIU

Incinerator deseuri periculoase avand capacitatea de ardere de 4000 tone pe an amplasat in interiorul  Parcului Industrial Brazi, Comuna Brazi, Jud. Prahova, SC ECOBURN SRL.

Inchidere depozit de deseuri nepericuloase amplasat in incinta centralei termoelectrice  SC ELCEN SA – SE MURES – CTE IERNUT, jud. Mures

 

DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE GOSPODARIRE A APELOR

Depozit deseuri menajere Nadlac, jud.Arad

 

DOCUMENTATIE TEHNICA NECESARA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE GOSPODARIRE A APELOR LA FOLOSINTELE DE APA CE INTRA SUB INCIDENTA ORDONANTEI  DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 125/2005 PRIVIND PREVENIREA SI CONTROLUL INTREGAT AL POLUARII

Sistem ecologizare reziduri petrolierecu capacitatea de 100 tone/zi SC DALASOIL  SRL, Ploiesti, Jud. Prahova

Parc Ecologic Industrial comuna Aricestii Rahtivani, Sat Targsoru Nou, Jud. Prahova,
SC ECOMASTER SERVICII ECOLOGICE SRL

                                                                                     
DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINEREA  AVIZULUI DE  GOSPODARIRE A APELOR

Incinerator deseuri periculoase avand capacitatea de ardere de 4000 tone pe an amplasat
in interiorul Parcului Industrial Brazi, Comuna Brazi  – Jud. Prahova

Inchidere depozit de deseuri amplasat in incinta centralei termoelectrice SC ELCEN SA-SE MURES-CTE IERNUT, Jud Mures

Parc Ecologic Industrial comuna Aricestii Rahtivani, Sat Targsoru Nou, Jud. Prahova,
SC ECOMASTER SERVICII ECOLOGICE SRL.

 

STUDII HIDROLOGICE

Parc Ecologic Industrial comuna Aricestii Rahtivani, Sat Targsoru Nou, Jud. Prahova,
SC ECOMASTER SERVICII ECOLOGICE SRL

 

- AGRICULTURA

 

- GESTIONAREA DESEURILOR

 

- INDUSTRIA ALIMENTARA

 

- INDUSTRIA ENERGETICA

 

- INDUSTRIA EXTRACTIVA

 

- INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII

 

 

- INFRASTRUCTURA

 

- PRELUCRARI METALICE SI METALURGICE

 

- SANATATE PUBLICA

 

- TURISM

 

- URBANISM