Despre noi

 

Portofoliu

 

Servicii

 

Clienti

 

Atestate profesionale

 

Contact


 
 

INDUSTRIA EXTRACTIVA

 

RAPORT LA STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI:

Defrişarea vegetaţiei forestiere pe o suprafaţă de 9,92 ha, Cariera Lupoaia  in vederea excavarii zacamantului de lignit, SOCIETATEA NATIONALA A LIGNITULUI OLTENIA-EXPLOATAREA  MINIERA  MOTRU, sat Lupoaia, Jud. Gorj

Defrişarea vegetaţiei forestiere pe o suprafaţă de 10 ha, Cariera Ruget  in vederea excavarii zacamantului de lignit, Sat Ruget, Comuna Rosia de Amaradia Jud. Gorj
COMPLEXUL  ENERGETIC  CRAIOVA -SUCURSALA  MINIERA  PRIGORIA

Defrişarea vegetaţiei forestiere pe o suprafaţă de 10 ha, Cariera Bustuchin in vederea excavarii zacamantului de lignit, Sat Stejaru, Comuna Rosia de Amaradia Jud. GorjCOMPLEXUL  ENERGETIC  CRAIOVA - SUCURSALA  MINIERA  PRIGORIA

Defrisarea vegetatiei forestiere pe o suprafata de  9,5 ha, in vederea extinderii Carierei Pinoasa COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI – Jud. Gorj

Defrisarea vegetatiei forestiere pe o suprafata de 7,7 ha, Comuna Matasari in vederea extinderii Cariera Jilt Nord, COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI – Jud. Gorj

Defrisarea vegetatiei forestiere pe o suprafata de 64,3 ha, Comuna Matasari in vederea extinderii Carierei Jilt Nord si  Carierei Jilt Sud – COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI – jud. Gorj

Defrisarea vegetatiei forestiere pe o suprafata de 8,3 ha, Comuna Matasari in vederea extinderii Cariera Jilt Nord  COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI – Jud. Gorj

Defrisarea vegetatiei forestiere pe o suprafata de 9,7 ha, Comuna Matasari in vederea extinderii Cariera Jilt Sud, COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI – Jud. Gorj

Defrisarea vegetatiei forestiere pe o suprafata de  8,4 ha, Comuna Dragostesti si Comuna Negomir, in vederea realizarii unor halde de steril - Cariera Jilt Sud, COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI – Jud. Gorj

 

Construire Staţie de Sortare Agregate Minerale şi Amenajare carieră de pietriş şi nisip, 
SC. ELF GRUP OTOPENI SRL,Comuna Măgureni, Satul Cocorăştii Caplii

 

Amenajare  Exploatare  Agregate  Minerale  in  Terasa  si  Construire Bazine Piscicole cu Comuna Berceni, Sat Catunu, Jud. Prahova - SC STATUS CONSTRUCT SRL

 

Exploatarea nisipurilor si pietrisurilor din terasa malului stang al raului Prahova, perimetrul Aricestii Rahtivani, aval si amonte de barajul Nedelea,

 

Construire Statie de Sortare Spalare Agregate minerale: SC LAFARGE AGREGATE BETOANE SA BUCURESTI, Sat Nedelea, jud. Prahova

 

RAPORT DE MEDIU PUZ

Construire Staţie de sortare agregate minerale şi amenajare carieră de pietriş şi nisip,  SC. ELF GRUP OTOPENI SRL,Comuna Măgureni, Satul Cocorăştii Caplii

 

MEMORIU TEHNIC OBTINERE ACORD DE MEDIU

Debarcader pentru incarcare in barje produse de cariera: Comuna Turcoaia (Gura Arman), jud.Tulcea

Cariera agregate - SC ELF Otopeni SRL, Otopeni

Defrisarea vegetatiei forestiere pe o suprafata de  9,5 ha, in vederea extinderii Carierei Pinoasa COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI – jud. Gorj

Defrisarea vegetatiei forestiere pe o suprafata de 7,7 HA, Comuna Matasari in vederea extinderii Cariera Jilt Nord, COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI – jud. Gorj

Defrisarea vegetatiei forestiere pe o suprafata de 64,3 HA, Comuna Matasari in vederea extinderii CARIEREI JILT NORD si  CARIEREI JILT SUD – COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI – jud. Gorj

Defrisarea vegetatiei forestiere pe o suprafata de 8,3 HA, Comuna Matasari in vederea extinderii Cariera Jilt Nord  COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI – jud. Gorj

Defrisarea vegetatiei forestiere pe o suprafata de 9,7 HA, Comuna Matasari in vederea extinderii Cariera Jilt Sud, COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI – jud. Gorj

Defrisarea vegetatiei forestiere pe o suprafata de  8,4 HA, comuna Dragostesti si comuna Negomir, in vederea realizarii unor halde de steril - Cariera Jilt Sud, COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI – jud. Gorj

 

BILANT DE MEDIU

Bilant de Nivel I + II si Raport la Bilant
Statie de mixturi asfaltice – statie de sortare agregate – statie de betoane SC CAST SRL Comuna Banesti – Jud. Prahova

 

FISE DE PREZENTARE SI DECLARATIE

Statie sortare - Spalare agregate minerale SC STATUS CONSTRUCT SRL comuna Berceni,  sat Catunu, jud. Prahova

 

MEMORII TEHNICE ACORD MEDIU

Construire Staţie de Sortare Agregate Minerale şi Amenajare carieră de pietriş şi nisip,  SC. ELF GRUP OTOPENI SRL,Comuna Măgureni, Satul Cocorăştii Caplii

 

DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE GOSPODARIRE A APELOR

Construire statie sortare spalare agregate minerale cu amplasamentul in Comuna Berceni, Sat Catunu, jud. PrahovaSC STATUS CONSTRUCT SRL

DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINEREA  AVIZULUI DE GOSPODARIRE A APELOR

Exploatare  agregate  minerale  in  terasa  si  construire bazine  piscicole cu amplasamentul in  Comuna Berceni, sat Catunu, jud. Prahova SC STATUS CONSTRUCT SRL

 

 

- AGRICULTURA

 

- GESTIONAREA DESEURILOR

 

- INDUSTRIA ALIMENTARA

 

- INDUSTRIA ENERGETICA

 

- INDUSTRIA EXTRACTIVA

 

- INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII

 

 

- INFRASTRUCTURA

 

- PRELUCRARI METALICE SI METALURGICE

 

- SANATATE PUBLICA

 

- TURISM

 

- URBANISM